Panduan Peperiksaan Online Pembantu Tadbir N17 (P/O)

0

Calon Peperiksaan Online Pembantu Tadbir N17 yang sedang mencari panduan, rujukan serta contoh soalan untuk peperiksaan tersebut mungkin boleh mengambil kesempatan dalam peperiksaan kali ini dengan mendapatkan Contoh Soalan Peperiksaan Online Pembantu Tadbir N17 (Perkeranian/Operasi) yang akan kami edarkan nanti.

Untuk maklumat lanjut mengenai format peperiksaan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17, tugas-tugas seorang Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), gaji dan maklumat jawatan Pembantu Tadbir N17 dan contoh soalan peperiksaan N17 pastikan anda habiskan membaca perkongsian ini.

PANDUAN PEPERIKSAAN ONLINE PEMBANTU TABDIR N17

Atas permintaan calon Peperiksaan Pembantu Tadbir N17 (Perkeranian/Operasi) sesi ambilan 2015, pihak kami akan mengedarkan Pembelian Pakej Rujukan Khas Peperiksaan Online Pembantu Tadbir N17 (P/O) tidak lama lagi. Sekiranya anda antara salah seorang calon yang terlibat dalam peperiksaan tersebut maka anda boleh mendapatkan panduan khas ini apabila jualan di buka nanti.

Untuk membeli dan mendapatkan panduan khas tersebut anda boleh daftar percuma sebagai pembaca laman ini terlebih dahulu. Pihak kami akan menghantar link pembelian terus ke email calon yang mendaftar apabila jualan di buka nanti. Sila ikut arahan di skrin anda.

Panduan Peperiksaan Pembantu Tadbir Perkeranian Operasi N17
Panduan Peperiksaan Pembantu Tadbir Perkeranian Operasi N17

TEMPAH PANDUAN KHAS PEPERIKSAAN PEMBANTU TADBIR N17

Sebagai alternatif, calon juga boleh daftar percuma sebagai pembaca laman Exam PTD untuk mendapatkan panduan tersebut. Pihak kami akan menghantar link pembelian terus ke email calon nanti.

Pendaftaran boleh dilakukan melalui fungsi langganan di bawah.

LANGGAN PANDUAN KHAS PEPERIKSAAN PEMBANTU TADBIR N17

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan peperiksaan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon peperiksaan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17.

Anda boleh mendapatkan panduan tersebut nanti.

PEPERIKSAAN ONLINE PEMBANTU TABDIR N17 2015

Peperiksaan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 sesi 2015 merupakan antara peperiksaan SPA yang mempunyai tahap penilaian berbeza untuk menguji calon yang terlibat.

Pihak kami ingin berkongsi beberapa maklumat penting berkaitan peperiksaan tersebut dalam penulisan ini dan bagaimana anda boleh mendapatkan panduan khas peperiksaan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 nanti.

JAWATAN PEMBANTU TABDIR N17 (PERKERANIAN/OPERASI)

Jawatan Pembantu Tadbir N17 (Perkeranian/Operasi) merupakan jawatan Sokongan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam.

Mana-mana calon yang lulus peperiksaan dan temuduga Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 akan berkhidmat sama ada di bawah Pelbagai Kementerian, Jabatan, Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, Melaka dan Pulau Pinang atau mana-mana jabatan yang memerlukan khidmat seorang Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi).

TUGAS PEMBANTU TABDIR (PERKERANIAN/OPERASI) N17

Secara umumnya berikut merupakan deskripsi tugas seorang Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 mengikut skop tugas yang dikeluarkan oleh pihak SPA Malaysia.

Menjalankan tugas-tugas perkeranian selaras dengan fungsi tugas Jabatan/Bahagian yang berkenaan seperti tugas-tugas penyelenggaraan fail/dokumen, pengiraan, penyediaan laporan bulanan, statistik serta penyediaan.

Untuk menyandang jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17, calon perlulah dahulu lulus peperiksaan yang dijalankan. Sekiranya calon tersebut berjaya dalam peperiksaan dan tapisan awal ini, maka barulah calon tersebut akan di panggil untuk menghadiri temuduga.

Namun berdasarkan maklumbalas yang di terima kebanyakan calon gagal dalam proses tapisan pertama iaitu kegagalan untuk menjawab dengan baik soalan-soalan yang dikemukan dalam Peperiksaan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17.

FORMAT PEPERIKSAAN PEMBANTU TABDIR N17 (PERKERANIAN/OPERASI)

Untuk makluman anda, berdasarkan maklumat terbaru yang dikeluarkan oleh pihak SPA Malaysia, pada tahun ini peperiksaan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 akan diadakan secara online dan ia melibatkan calon dari pelbagai bidang dan kelulusan.

Peperiksaan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 masih lagi mengekalkan format peperiksaan terdahulu dengan tambahan seksyen baru iaitu Ujian Penaksiran Personaliti (Seksyen Psikologi) calon. Peperiksaan N17 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) masih mengekalkan Seksyen A mengenai Pengetahuan AM Tentang Malaysia dan Dunia dan Seksyen B iaitu Daya Menyelesaikan Masalah.

Secara umumnya berikut merupakan format peperiksaan terbaru Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 yang perlu anda ketahui sebagai seorang calon.

  1. Bahagian A (Soalan Pengetahuan AM Pembantu Tadbir N17)
  2. Bahagian B (Soalan Menyelesaikan Masalah Matematik Pembantu Tadbir)
  3. Bahagian C (Ujian Penaksiran Personaliti Pembantu Tadbir N17 / Penaksiran Personaliti Calon)

Peperiksaan ini mempunyai 3 bahagian utama. Setiap bahagian disesuaikan dengan tahap peperiksaan N17 yang akan menguji daya pemikiran calon. Jadi persediaan sebaiknya anda perlu lakukan untuk menjawab dan lulus dengan cemerlang.

Berikut merupakan sedikit perkongsian mengenai huraian topik peperiksaan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) dan contoh soalan setiap bahagian.

CONTOH SOALAN PENGETAHUAN AM PEMBANTU TABDIR (PERKERANIAN/OPERASI) N17

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji pengetahuan calon terhadap perkara-perkara yang berlaku di dunia amnya dan Malaysia khususnya berkaitan dengan isu-isu semasa, hal ehwal politik, dasar-dasar awam pengurusan sumber ekonomi, pengurusan sumber kewangan, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, serta keselamatan negara.

Berikut merupakan contoh soalan Seksyen A Pengetahuan AM Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 yang mungkin di tanya. Ianya bukan soalan ramalan.

Anda boleh menjadikan set soalan di bawah untuk mendapatkan gambaran jenis soalan, topik dan tajuk yang mungkin di tanya dalam peperiksaan nanti.

 

Contoh Soalan Pengetahuan AM Peperiksaan Pembantu Tadbir Perkeranian/Operasi N17

CONTOH SOALAN MATEMATIK PEMBANTU TABDIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan seperti berikut:

(i) KEMAHIRAN LOGIK

Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan yang ada, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat-maklumat tersebut untuk memilih jawapan yang tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan.

contoh soalan kemahiran logik exam ptdcontoh soalan kemahiran logik exam pembantu tadbir N17

(ii) KEMAHIRAN MENGINTERPRETASI DATA

Calon di beri beberapa soalan menyelesaikan masalah yang menggunakan perangkaan. Perangkaan yang diberi perlu dianalisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan. Penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan agar mudah untuk calon memberi jawapan.

Kemahiran Menginterpretasi Data Exam PTD Contoh Soalan Matematik Pembantu Tadbir Perkeranian/Operasi N17

(iii) KONSEP-KONSEP MATEMATIK

Konsep matematik yang perlu digunakan merangkumi algebra dan geometri. Asas-asas matematik tersebut tidak melebihi Sukatan Pelajaran Menengah Atas (SPM). Oleh yang demikian soalan-soalan ini dianggap sesuai untuk kesemua calon.

Calon-calon siswazah jurusan matematik tidak mendapat kelebihan di seksyen ini kerana soalan-soalan yang dikemukakan merupakan soalan logik. Proses penyelesaian masalah tersebut mengaplikasikan konsep-konsep matematik di peringkat Sukatan Pelajaran Menengah Atas (SPM).

CONTOH SOALAN DAYA MENYELESAIKAN MASALAH PEPERIKSAAN PEMBANTU TABDIR (PERKERANIAN/OPERASI) N17

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEMBANTU TABDIR (PERKERANIAN/OPERASI) N17

Untuk contoh lengkap, anda boleh mendapatkan contoh soalan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 ini melalui link pembelian di atas atau di bawah.

UJIAN PENAKSIRAN PERSONALITI PEMBANTU TABDIR (PERKERANIAN/OPERASI) N17

Tujuan seksyen ini adalah untuk mengukur Personaliti dan Sahsiah seseorang calon sebelum layak di panggil untuk menghadiri temuduga atau menjawat sesuatu jawatan.

Penilaian Ujian Penaksiran Personaliti SPA adalah berdasarkan set soalan yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.

Seksyen Sahsiah dan Minat dikenali juga sebagai Seksyen “Psikologi”, ia merupakan bahagian yang berkaitan dengan situasi di mana sahsiah atau personaliti diri anda akan di nilai. Dengan kata lain kecenderungan anda akan di nilai melalui set soalan yang diajukan.

Ujian bahagian ini tidak mempunyai format yang tetap dan soalan akan ditarafkan mengikut keperluan. Untuk menjawab bahagian ini tidak seharusnya menjadi satu masalah bagi calon peperiksaan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17.

Format soalan dan jawapan juga tidak tetap. Anda berkemungkinan hanya di beri 2 pilihan jawapan sama ada YA atau TIDAK, BETUL atau SALAH, SETUJU dan TIDAK SETUJU.

SKOP SOALAN UJIAN PENAKSIRAN PERSONALITI

Berikut merupakan skop soalan yang mungkin diajukan kepada calon;

  • Kemahiran Berfikir
  • Sikap
  • Perwatakan
  • Emosi
  • dan lain-lain

Untuk menjawab dengan baik soalan ini, anda perlu melihat refleksi diri anda dalam menjalani kehidupan seharian. Sikap anda, cara pemikiran, tindakan anda terhadap diri dan sekeliling perlu mencerminkan pemikiran POSITIF.

Ingat pemilihan setiap jawapan perlulah ke arah POSITIF dan bukan sebaliknya.

CONTOH SOALAN UJIAN UJIAN PENAKSIRAN PERSONALITI N17

Penilaian Ujian Penaksiran Personaliti Pembantu Tadbir N17 adalah berdasarkan set soalan yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.

Berikut merupakan contoh soalan yang mungkin di tanya dalam ujian.

Ujian Penaksiran Personaliti Pembantu Tadbir N17 SPA

DAPATKAN CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEMBANTU TABDIR (PERKERANIAN/OPERASI) N17

Anda boleh mendapatkan contoh soalan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 melalui link berikut. Jualan akan di buka dalam jangkamasa terdekat. Jadilah antara yang terawal mendapatkan panduan ini untuk persediaan peperiksaan anda.

Panduan Peperiksaan Pembantu Tadbir Perkeranian Operasi N17
Panduan Peperiksaan Pembantu Tadbir Perkeranian Operasi N17

TEMPAH PANDUAN KHAS PEPERIKSAAN PEMBANTU TADBIR N17

Sebagai alternatif, calon juga boleh daftar percuma sebagai pembaca laman Exam PTD untuk mendapatkan panduan tersebut. Pihak kami akan menghantar link pembelian terus ke email calon nanti.

Pendaftaran boleh dilakukan melalui fungsi langganan di bawah.

LANGGAN PANDUAN KHAS PEPERIKSAAN PEMBANTU TADBIR N17

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.